دستگاه آبیاری ایری فرانس جهت آبیاری در وسعتی بالا با استقامت و سیستم کنترلی بسیار پیشرفته ساخته شده است که بخش اصلی این دستگاه بر روی یک سازه بتونی بنا گردیده است. این دستگاه توسط لوله های ورودی با قطر ۶ – ۸ – ۱۰ اینچ تغذیه می شود.

قطر لوله های آبیاری کننده به ترتیب ۱۴ و ۱۶۸ و ۱۹۳ و ۲۴۵ میلی متر می باشند.

این دستگاه مجهز به کنترل کننده های الکترونیکی بوده که در این محفظه ای ضد آب و محکم قرار گرفته است که طبق آخرین استانداردهای اروپایی می باشد. میله برق گیر مربوط به رعد و برق در این دستگاه به کار رفته است تا دستگاه را در مقابل خطرات از کار افتادگی سیستم های حساس الکترونیکی محافظت نماید.

دستگاه به دو صورت خطی و گردشی به حول محور طراحی شده و کلیه شیر آلات و موتورها و سایر کنترل کننده های این سیستم پیشرفته بر مبنای استاندارد اروپایی بوده و دوام و کارکرد آن برای  سال های متوالی مورد تغییر و بررسی گردیده است. توضیحات بیشتر و گسترده تر توسط متخصصین مربوط در هنگام مذاکرات حضوری ارایه خواهد گردید.

محصول کشور فرانسه Irrifrance