با استفاده از سیستم های موجود در این دستگاه ها آبیاری در سطوح بسیار وسیع از ۱۵ تا ۱۰۰ هکتار به صورت بسیار کم هزینه امکان پذیر می باشدو به چندین اسپن Span تقسیم می گرددکه هر کدام توسط دو برج Tower  مهار شده و در ارتفاع ۴ متری از زمین قرار می گیرد و بر روی هر اسپن لوله های کوچکتر آبفشان بصورت معلق دتعبیه شده اند.

اجزا:

۱) کولکتور اصلی

۲) تابلوی اصلی کنترل

۳) کنترل از راه دور

۴) سازه اصلی

۵) لوله های آبیاری

۶) سیستم انتقال قدرت Drive Train

 

محصول کشور فرانسه