ارایه نوار آبیاری از کمپانی ATP – MAGO TAP – SAB -  TAP در سایزهای محتلف و ضخامت دبی های متفاوت ۱۵cm – 20cm – 30cm – 40cm با خروجی های ۰/۵  و ۰/۷۵  و ۱ و ۲ لیتر ساعت  / ۱۶mm – 20mm  ضخامت ۱۵۰ میکرون و ۱۸۵ میکرون و ۲۰۰ میکرون به صورت درزدار و پلاک دار دارای دریپر و بدون دریپر مناسب برای مزارع کشاورزی – صیفی جات – گلخانه و زراعت های ردیفی