قابل ارایه از کمپانی های ایتالیایی و اسپانیایی

۱) انواع قطره چکان فشاردار مدل ۲ و ۴ و ۸ (pc (24 lit / hr – lit-h

2) مکانیسم خود شویندگی دائم

۳) دیافراگم EPDM برای بالاترین مقاوت شیمیایی

۴) تنظیم جریان آبدهی از ۷ تا ۶۰