از سایزهای ۱۶ تا ۲۵۰

در راستای حمایت از مصرف کنندگان محصولات تولیدی تحت بیمه  نامه ۱۰ ساله شرکت بیمه ایران قرار دارد.

دارای مجوز صادرات ایزو ۹۰۰۱ و دارای گواهینامه استاندارد.

سایز محصولات به شرح زیر می باشد:

۱۶ – ۷۵ – ۱۲۰ – ۶۳ – ۱۱۰ – ۱۲۵ – ۱۴۰ – ۱۶۰ – ۲۰۰ میلی متر با فشار ۴ – ۶ – ۱۰ بصورت Pe = 100 / Pe = 63 / Pe = 63