به صورت پیوندی (Graft) و ساده با بسته بندی ها کم وزن جهت صرفه جویی در هزینه حمل از کشور مبداء به مقصد با انواع واریته و رنگ های مختلف

رز – ژبرا – آنتوریون – آسترومریا – میخک – لیسیانتوس

 

از کمپانی های معروف هلندی – آلمانی – اسپانیایی و ایتالیایی شامل کمپانی های اسکروز، آنتورا، و …