محصولات قابل ارایه: کوکوچیس – کوکونر – کوکودیسک بصورت فاین – مدیون

Coco Press یا همان  Coco Peat موادی بسیار مغذی که از پس مانده های میوه نارگیل و شرایط بسیار دقیق و عالی تبدیل کودی مناسب جهت استفاده در مناطق کشاورزی در سراسر دنیا می باشد.

این مواد پس از فراوری در کارخانه با نیترات کلسیم ترکیب شده و تشکیل  یکی از مناسب ترین بستر کشت در خصوص رشد و پرورش بذر و نشا و حیط هایدروپونیک می گردد. آنالیز این ترکیب مغذی عبارتند از:

- مواد ارگانیک ———————- ۸۷% – ۹۰%

- حجم نگهداری آب ——————- وزن خشک

- کربی ارگانیک ———————- ۴۶%

- مجموع فضای جامد —————— ۹۶%

- فضای خالی برای هوا —————- ۳% – ۱۰%

- PH ——————————- پنج الی هشت

- اندازه ذرات ———————— ۰/۱ – ۵ میلی متر

- رطوبت و زمان مجدد رطوبت گیری —– سریع

- لینگین —————————– ۶۹%

- سلولز —————————– ۳۲%

- دانه یندی ————————– ۵۰ * ۵۰ یا ۳۰* ۷۰ میلیمتر

- هدایت الکتریکی EC ———— کمتر از ۰/۵ – ۱ ms/cm

 

حجم بلوک پس از آبگیری

۶۰ – ۷۰ لیتر

اندازه بلوک

۳۰*۳۰*۱۵ +۱ cm

بارگیری ۲۵۶ بلوک در هر پالت و ۲۰ پالت ددر یک کانتینر ۴۰ فوت، فاقد عوامل بیماری زا و فاقد علف هرز