تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان مینا، پلاک ۴، واحد۴

تلفن:   ۷- ۴۶ ۶۸ ۹۲ ۲۲ ۰۲۱

   ۴- ۸۳ ۰۳ ۱۹ ۸۸ ۰۲۱

ایمیل: info@sho0kadasht.com

Contact Us

Address: #54, 4th Floor, No.14, Molla Sadra St.,

Tehran, Iran

Phone:   +۹۸ (۲۱) ۲۲  ۹۲ ۶۸ ۴۶-۷

             +۹۸ (۲۱) ۸۸  ۱۹ ۰۳ ۸۳-۴

E-mail: info@sho0kadasht.com