شرکت کشاورزی شوکا دشت

متشکل از آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری های گیاهی و ارایه دهنده انواع خدمات کشاورزی می باشد.
تشخیص بیماری های گیاهی یک هنر بوده و پیشرفت در آن نتیجه تمرین و تجربه می باشد

صحبتی چند درباره علم گیاه پزشکی

در علم گیاه پزشکی، عوامل خسارت زا تحت عناوین آفات و بیماری ها و علف های هرز تشریح می شود.

آفات شامل: حشرات، کنه های گیاهی، حلزون ها و جوندگان است که خسارت آن ها روی گیاه اعم از برگ ساقه، ریشه و یا میوه چشمگیر بوده و دفعتا گیاه را از بین می برد. بیمارها نیز ممکن است بر اثر عوامل انگلی یا غیر انگلی ایجاد شود.

عوامل غیر انگلی عبارتند از: قارچ ها، باکتری ها، میکو پلاسماها، ویروس ها، ویروئیدها و نماتودها، شایع ترین انگل ها بر روی گیاه، قارچ ها می باشند.

تقریبا تمامی قارچ های بیمارگر گیاهان قسمتی از زندگیشان را روی گیاهان میزبانشان و قسمتی را در خاک یا در بقایای گیاهی در خاک می گذرانند.

قارچ ها، علایم موضعی یا عمومی بر روی میزبان های خود تولید می کنند و این علایم ممکن است به طور جداگانه روی میزبان های مختلف با هم روی یک میزبان ظهور کنند. به طور کلی قارچ ها بصورت موضعی یا عمومی تولید مردگی یا نکروز کرده و باعث کشتن بافت های گیاهی، کم رشدی و کم تکثیری (هیپوتروفی و هیپوپلاسی) و کوتولگی یا پر تکثیری (هیپلاسی یا رشد خارق العاده) در قسمت هایی از گیاه یا تمام گیاه می شوند.

معروف ترین علایم نکروز یا بافت مردگی و کوتولگی شامل:

لکه برگی ———————– Leaf Sports

سوختگی ها ——————————— Blights

خوره یا شانکر ——————————- Canker

سر خشکیدگی ——————————– Dieback

پوسیدگی ریشه ——————————- Root Rot

مرگ گیاهجه ——————————– Damping Off

پوسیدگی پایه ساقه —————————- Basal Stem Rot

پوسیدگی خشک و پوسیدگی های نرم ———— Soft Rot and Dry Rot

انتراکنوز ———————————– Anthracnose

اسکاب ————————————- Scab

زوال ————————————– Decline

علایمی که مربوط هیپوتروفی (پر رشدی) و هیپرپلاسی (پر تکثیری) و نقص اعضای گیاه می شود شامل:

ریشه گرزی یا ریشه دوکی  —————— Clubroot

گال یا غده ——————————– Galls

زگیل یا وارت —————————– Wart

جاروی جادوگر ————————— Witches Brooms

پیچیدگی برگ —————————- Leaf Curls

پژمرگی یا بوته میری ——————— Wilt

زنگ ———————————– Rust

سفیدک ——————————— Mildew

علایم ناشی از آلودگی حشرات:

1- ترشحات ۲- کپک های دودی ۳- لکه های بی رنگ ۴- گال ۵- پیچ خوردگی و بد شکلی برگ ها ۶- از بین رفتن لایه پوستی ریشه ها ۷- از بین رفتن پوست شاخه های بزرگ و کوچک ۸- تشکیل منافر در میوه و برگ